Loading...
 

Família De Pedro López

No sé què vull ser de gran

Xavi Monday February 17, 2020

"Papa, no sé què vull ser de gran". 

Primera vegada que el Biel pregunta aixó (Sara encara mai).

Despres vam passar per la " Botiga dels espies" (prop pl Letamendi) i em va preguntar a què es dedicaven els espies (han vist varies vegades un capitol de la Dora dels superespies, etc)

"No t'amoïnis, ja deacobriràs que vols ser de gran, el papa va trigar temps, etc...."

Image Seed: noun \ˈsēd\ : the beginning of something which continues to develop or grow

Knowledge seeds

Switch Language