Loading...
 

Browse Tags

 Tags

Results 1

blog post in Família De Pedro López Sofistificació dels dibuixos: cap, ulls, boca, cos, cames, peus... Porto dues setmanes veient una sofistificació notòria en els vostres dibuixos. Per exemple, tu Biel portes ja dies fent dinosaures a ma alçada, que tenen cap, punxes, i tenen extremitats i compleme
Image Seed: noun \ˈsēd\ : the beginning of something which continues to develop or grow

Knowledge seeds

Switch Language